Wygrana Kancelarii z BNP Paribas Bank Polska S.A. - umowa kredytu hipotecznego dawnego Banku BGŻ z 2008 r. nieważna

Wygrana Kancelarii z BNP Paribas Bank Polska S.A. - umowa kredytu hipotecznego dawnego Banku BGŻ z 2008 r. nieważna

Ostatni okres obfituje w szereg korzystnych rozstrzygnięć w sporach z bankami o kredyty powiązane z walutą obcą. Kolejny korzystny wyrok dla naszych Klientów uzyskaliśmy w skomplikowanej pod względem faktycznym sprawie z BNP Paribas Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie: SSR del. Anna Bonkowska w sprawie o sygn. akt II C 2251/20 w dn. 24 listopada 2022 r. wydał wyrok, w którym przesłankowo uznał umowę kredytu denominowanego udzielonego przez dawny Bank Gospodarki Żywnościowej za nieważną i w konsekwencji:

  • zasądził kwotę blisko ponad 795 tys. zł z odsetkami od dnia złożenia pozwu i doręczenia odpisu pozwu Bankowi,
  • kosztami procesu obciążył strony po połowie.

Kredyt w toku procesu został spłacony.

Wyrok nie jest prawomocny, sprawę prowadzi r. pr. Olaf Maciejowski wraz z apl. radc. Pauliną Kosak.