KOLEJNA WYGRANA W SPRAWIE FRANKOWEJ, TYM RAZEM Z PKO BANK POLSKI S.A.

KOLEJNA WYGRANA W SPRAWIE FRANKOWEJ, TYM RAZEM Z PKO BANK POLSKI S.A.

Miło nam poinformować o kolejnej wygranej, tym razem z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności  Bank Polski S.A. przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu. Sąd w całości uwzględnił nasze powództwo, ustalając, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów od banku kwotę ponad 122 tysięcy złotych oraz kwotę ponad 46 tysięcy franków szwajcarskich wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie licząc od dnia 15 maja 2021r. do dnia zapłaty. Ponadto Sąd zasądził ponad 14 tysięcy złotych tytułem kosztów procesu.

Sprawę prowadzi r.pr. Olaf Maciejowski.

Wyrok nie jest prawomocny.