splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował: banki nie mogą domagać się od konsumenta wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Z kolei konsument może żądać rekompensaty od banku zgodnie z przepisami prawa krajowego i pod warunkiem poszanowania celów Dyrektywy 93/13
Olaf Maciejowski
Spory z bankami, Sprawy frankowe

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował: banki nie mogą domagać się od konsumenta wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Z kolei konsument może żądać rekompensaty od banku zgodnie z przepisami prawa krajowego i pod warunkiem poszanowania celów Dyrektywy 93/13

1. TSUE w jednoznaczny sposób przesądził, że w przypadku upadku umowy kredytu bankom nie przysługuje nic ponad wypłacony kapitał kredytu oraz ewentualne odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty udostępnionego kapitału.

2. TSUE podkreślił, że nie sposób dopuścić do sytuacji, w której bank mógłby czerpać korzyści gospodarcze ze swojego nielegalnego zachowania w tym by otrzymał rekompensatę za niegodności wywołane zachowaniem niezgodnym z prawem.

3. Argument banków powołujący się na stabilność rynków finansowych pozostaje bez znaczenia z uwagi na cele Dyrektywy 93/13, która ma chronić konsumentów, a nie system finansowy.

4. Trybunał nie wykluczył natomiast możliwości ubiegania się przez konsumenta o rekompensatę od banku zgodnie z krajowym uregulowaniem.

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.