splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Prawomocne wygrane z ING Bankiem Śląskim, Santander Consumer Bankiem, Bankiem Millennium oraz Bankiem BPH – kwartalne podsumowanie wyroków uzyskanych przez Kancelarię KHM

Prawomocne wygrane z ING Bankiem Śląskim, Santander Consumer Bankiem, Bankiem Millennium oraz Bankiem BPH – kwartalne podsumowanie wyroków uzyskanych przez Kancelarię KHM

Poniżej przedstawiamy listę 13 wyroków uzyskanych dla naszych klientów w ostatnim kwartale 2023 roku w sporach z bankami w sprawach umów powiązanych z kursem waluty obcej. We wszystkich sprawach sąd stwierdził nieważność spornych umów kredytu powiązanych z kursem CHF. Gratulujemy Klientom i dziękujemy za okazane nam zaufanie

1. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie: SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2476/21 w dn. 7 września 2023 r. wydał wyrok w sprawie przeciwko PKO BP S.A., w którym:
• ustalił nieważność umowy kredytu mieszkaniowego własny kąt hipoteczny udzielonego w 2006 r.,
• zasądził na rzecz Klientów kwotę 220 001,68 zł z odsetkami za opóźnienie liczonymi od wezwania do zapłaty,
• kosztami procesu w całości obciążył Bank.
Wyrok nie jest prawomocny.

2. Sąd Okręgowy w Słupsku w składzie: SSO Krzysztofa Gutowska w sprawie o sygn. akt I C 1035/22 w dn. 20 września 2023 r. wydał wyrok w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A., w którym:
• zasądził na rzecz Klientów kwotę 409 216,69 zł z odsetkami za opóźnienie od wezwania do zapłaty – ustalając przesłankowo nieważność dwóch umów o kredyt hipoteczny z 2008 r.,
• kosztami procesu w całości obciążył Bank.
Wyrok nie jest prawomocny.

3. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie: SSR del. Michał Maj w sprawie o sygn. akt XXVIII C 10563/22 w dn. 5 października 2023 r. wydał wyrok w sprawie przeciwko PKO BP S.A., w którym:
• ustalił nieważność umowy kredytu mieszkaniowego dawnego Nordea Banku z 2007 r.,
• kosztami procesu w całości obciążył Bank
Wyrok nie jest prawomocny.

4. Sąd Okręgowy w Krakowie w składzie: SSO Grzegorz Buła w sprawie o sygn. akt I C 802/22 w dn. 13 października 2023 r. wydał wyrok w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A., w którym:
• ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego udzielonego przez Bank BPH S.A. w Krakowie z 2005 r.,
• zasądził na rzecz Klientów kwoty po 2545,56 zł z odsetkami za opóźnienie liczonymi od pouczenia o skutkach nieważności,
• kosztami procesu w całości obciążył Bank.
Wyrok nie jest prawomocny.

5. Sąd Apelacyjny w Katowicach w składzie: SSA Małgorzata Wołczańska (spr.), SA Lucyna Morys-Magiera, SA Jolanta Polko w sprawie o sygn. akt I ACa 581/23 w dn. 16 października 2023 r. wydał wyrok w sprawie przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A., w którym:
• oddalił apelację Banku od wyroku ustalającego nieważność umowy pożyczki hipotecznej z 2008 r.,
• kosztami procesu w całości obciążył Bank.
Wyrok jest prawomocny i został wykonany przez Bank.

6. Sąd Okręgowy w Krakowie w składzie: SSO Krzysztof Lisek w sprawie o sygn. akt I C 3975/22 w dn. 8 listopada 2023 r. wydał wyrok w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A., w którym:
• ustalił nieważność dwóch umów kredytu hipotecznego udzielonych przez Bank BPH S.A. w Krakowie z 2005 oraz 2006 r.,
• zasądził na rzecz Klientów kwotę 59 119,64 zł z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia Bankowi pozwu,
• kosztami procesu w całości obciążył Bank.
Wyrok nie jest prawomocny.

7. Sąd Okręgowy w Łodzi w składzie: SSO Anna Terlecka w sprawie o sygn. akt I C 2705/22 w dn. 9 listopada 2023 r. wydał wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A., w którym:
• ustalił nieważność o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” z 2007 r.,
• zasądził na rzecz Klienta kwotę 163 167,36 zł z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wezwania do zapłaty,
• kosztami procesu w całości obciążył Bank.
Wyrok nie jest prawomocny.

8. Sąd Apelacyjny w Krakowie w składzie: SSA Jerzy Bess w sprawie o sygn. akt I ACa 628/22 w dn. 16 listopada 2023 r. wydał wyrok w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A., w którym:
• oddalił prawie w całości apelację Banku od wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu hipotecznego z 2006 r. uwzględniając jednak zarzut zatrzymania Banku i jednocześnie uwzględniając potrącenie dokonane przez Klientów.
• kosztami procesu w całości obciążył Bank.
Wyrok jest prawomocny.

9. Sąd Okręgowy w Tarnowie w składzie: SSO Wiesław Grajdura w sprawie o sygn. akt I C 65/23 w dn. 24 listopada 2023 r. wydał wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A., w którym:
• zasądził na rzecz Klientów kwotę 131 957,31 zł z odsetkami za opóźnienie od wezwania do zapłaty – ustalając przesłankowo nieważność umowy z 2004 r.,
• kosztami procesu w całości obciążył Bank.
Wyrok nie jest prawomocny.

10. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w składzie: SSA Ewa Głowacka w sprawie o sygn. akt I ACa 2497/22 w dn. 30 listopada 2023 r. wydał wyrok w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A., w którym:
• oddalił w całości apelację Banku od wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu z 2006 r.
• kosztami procesu w całości obciążył Bank.
Wyrok jest prawomocny i został wykonany przez Bank.

11. Sąd Apelacyjny w Krakowie w składzie: SSA Rafał Dzyr w sprawie o sygn. akt I ACa 209/23 w dn. 5 grudnia 2023 r. wydał wyrok w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A., w którym:
• oddalił w całości apelację Banku od wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu udzielonego przez dawny GE Bank Mieszkaniowy z 2004 r.
• kosztami procesu w całości obciążył Bank.
Wyrok jest prawomocny.

12. Sąd Okręgowy w Krakowie w składzie: SSO Magdalena Soboń w sprawie o sygn. akt I C 2873/23 w dn. 6 grudnia 2023 r. wydał wyrok w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A., w którym:
• ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego dawnego GE Money Banku z 2008 r.,
• zasądził na rzecz Klienta kwotę 43 204,24 zł z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wezwania do zapłaty,
• kosztami procesu w całości obciążył Bank.
Wyrok nie jest prawomocny

13. Sąd Okręgowy w Krakowie w składzie: SSR (del.) Edyta Żyła w sprawie o sygn. akt I C 3494/22 w dn. 8 grudnia 2023 r. wydał wyrok w sprawie przeciwko Bankowi PKO BP S.A., w którym:
• ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego dawnego Nordea Banku z 2009 r.,
• zasądził na rzecz Klientów kwotę 271.783,56 zł oraz 6.389,78 CHF jednakże bez odsetek z uwagi na uwzględniony zarzut zatrzymania,
• kosztami procesu w całości obciążył Bank.
Wyrok nie jest prawomocny i zostanie złożona apelacja co do roszczenia odsetkowego.

Wszystkie sprawy prowadził r.pr. Olaf Maciejowski razem z apl. radc. Pauliną Kosak.

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.