splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Prawo przedsiębiorcy do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Nowe przepisy ochrony konsumenckiej obowiązują od stycznia 2021 r.
Paulina Kosak
Prawa konsumenta

Prawo przedsiębiorcy do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Nowe przepisy ochrony konsumenckiej obowiązują od stycznia 2021 r.

O tym, że w styczniu 2021r. roku pojawią się nowe przepisy, dzięki którym przedsiębiorcy nabędą nowe uprawnienia, pisaliśmy już przed wakacjami tu: https://kancelariakhm.pl/przedsiebiorca-chroniony-jak-konsument-e-commerce-musi-przygotowac-sie-na-zmiany/

Jednym z nich jest prawo odstąpienia przez przedsiębiorcę od umowy zawartej na odległość – jednak jest to możliwe tylko w niektórych sytuacjach, o których piszemy poniżej.

Grupy przedsiębiorców

W grupie przedsiębiorców wyróżniamy:

  1. osoby fizyczne (prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
  2. osoby prawne (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, stowarzyszenia rejestrowe, fundacje),
  3. jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółka akcyjna w organizacji).

Przedsiębiorca, który może odstąpić od umowy zawartej na odległość

Nowe uprawnienie przyznane zostało tylko przedsiębiorcom wymienionym w pierwszej grupie, co wynika z brzmienia art. 38a ustawy o prawach konsumenta. Zgodnie z tym przepisem, odstąpić od umowy zawartej na odległość będzie mogła tylko osoba fizyczna, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, ze nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

Przykład: Pan Marek, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży kosmetyków naturalnych, zamówił do swojego lokalu przez Internet ekspres do kawy. Poprosił sprzedawcę o wystawienie faktury „na firmę”.

W powyższej sytuacji Pan Marek będzie miał możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny, ponieważ nie posiada fachowej wiedzy dotyczącej ekspresów do kawy, a więc zakup takiego sprzętu nie miał dla niego charakteru zawodowego. Co innego, gdyby przedmiotem umowy sprzedaży były np. składniki potrzebne do produkcji sprzedawanych kosmetyków.

Identyfikacja przedsiębiorcy, który może odstąpić od umowy zawartej na odległość

Według wprowadzonego przepisu ocena, czy dana umowa ma dla przedsiębiorcy zawodowy charakter, powinna odbywać się w szczególności w oparciu o przedmiot wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępniony na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W praktyce oznaczałoby to jednak konieczność każdorazowej weryfikacji w ogólnodostępnym i bezpłatnym rejestrze CEDIG (dostępnym pod adresem https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx) przedmiotu wykonywanej przez klienta działalności (tzw. PKD).  W przypadku osób prowadzących sklepy internetowe przy dużej ilości zamówień może się to okazać w praktyce niewykonalne. Nawet jednak w przypadku dokonywania przez sprzedawcę oceny, czy według danych zawartych w CEIDG  umowa miałaby dla klienta charakter zawodowy, może się okazać, że będzie to niewystarczające. Znaczenie dla oceny zawodowego charakteru ma  bowiem w istocie rzeczywiście prowadzona przez przedsiębiorcę działalność, a nie wpisane przez niego do CEIDG kody PKD (często zdarza się, że przedsiębiorcy wpisują niektóre PKD „na zaś” – w takich przypadkach dla rozstrzygnięcia, czy przedsiębiorca może odstąpić od umowy, decydująca będzie faktycznie prowadzona przez przedsiębiorcę działalność gospodarcza), co w praktyce jest możliwe do weryfikacji dopiero na etapie ewentualnego sporu sądowego.

Termin na odstąpienie od umowy

Przedsiębiorca może odstąpić od umowy zawartej na odległość w takim samym terminie, co konsument – termin ten wynosi w obu przypadkach 14 dni. W najczęściej występujących przypadkach termin ten będzie liczony od dnia odbioru przesyłki od kuriera czy też z paczkomatu.

Przykład: Pan Marek, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży kosmetyków naturalnych, zamówił do swojego lokalu przez Internet ekspres do kawy. Dnia 10 stycznia 2021 r. otrzymał sms, że przesyłka znajduje się w paczkomacie i ma 48h na jej odbiór. Pan Marek odebrał paczkę dopiero następnego dnia (poniedziałek 11 stycznia 2021 r.). Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość upłynie 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek).

 Graphic designed by Pixel Perfect from Flaticon https://www.flaticon.com:

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)

Zobacz nasze usługi: Obsługa prawna firm

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.