splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Ograniczenia i zakazy, które mają wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w kraju
Paulina Kosak
Prawo cywilne

Ograniczenia i zakazy, które mają wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w kraju

Kolejne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – dalej jako „Rozporządzenie” wprowadziło kolejne restrykcyjne przepisy, które w daleko idącym stopniu ograniczają przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności.

Czasowe ograniczenie możliwości przemieszczania się (§ 5 Rozporządzenia)

Co do zasady – po kraju nie wolno się już przemieszczać od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. Ograniczenie nie dotyczy osób, które:

 • muszą iść do pracy (a więc wykonujących „czynności zawodowe, zadania służbowe lub pozarolniczą działalność gospodarczą”),
 • są rolnikami (a więc prowadzących działalność rolniczą lub wykonujących prace w gospodarstwie rolnym),
 • idą na zakupy (aczkolwiek tutaj pamiętajmy, że w godzinach 10-12 zakupy będą mogły robić wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia),
 • będą zaspokajać niezbędne potrzeby związane z bieżącymi sprawami życia codziennego (przy czym ustawodawca nie zdefiniował, co się pod tym pojęciem kryje)
 • w ramach wolontariatu będą przeciwdziałać skutkom COVID -19
 • będą sprawować lub uczestniczyć w sprawowaniu kultu religijnego (ograniczenie kultu religijnego do 5 osób obowiązuje do 11 kwietnia, po tym dniu ograniczenie ma wynosić już 50 osób).

Ograniczenia i zakazy w handlu międzynarodowym (§ 6 oraz § 7 Rozporządzenia)

Od 31 marca 2020 r. (do odwołania) żaden przedsiębiorca nie może sprzedawać ani wywozić za granicę dwóch produktów: respiratorów oraz kardiomonitorów.

W tym okresie przedsiębiorca musi poinformować wojewodę, jeżeli będzie chciał sprzedać lub wywieźć takie produkty jak:

1) gogle ochronne,

2) kombinezony typu TYVEK,

3) maski typu FFP2/FFP3,

4) maseczki chirurgiczne,

5) ochraniacze na buty (obuwie),

6) rękawiczki lateksowe,

7) rękawiczki nitrylowe,

8) środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń.

Obowiązek informacyjny przedsiębiorca musi spełnić nie później niż na 36 godzin przed zamiarem wywozu lub zbycia poza granice Polski. Wojewoda może natomiast złożyć wniosek do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wywozu lub zbycia tych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (§ 8 oraz § 9 Rozporządzenia)

W tym samym okresie, tj. od 31 marca 2020 r. do odwołania, całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej dotyczy działalności:

 • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom „na miejscu” (PKD 56.10.A), można natomiast w dalszym ciągu wydawać posiłki „na wynos”,
 • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (PKD 82.30.Z),
 • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD 90.0),
 • związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
 • związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (PKD 59.14.Z),
 • związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD 56.30),
 • związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych,
 • związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (PKD 02.Z),
 • związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (PKD 96.09.Z),
 • usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z),

Z kolei działalność związana z prowadzeniem usług hotelarskich będzie całkowicie ograniczona w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. z wyłączeniem realizacji usług polegających na zapewnieniu miejsca zakwaterowania dla osób:

 • objętych kwarantanną lub izolacją,
 • wykonujących zawód medyczny,
 • w związku z wykonywaniem przez nie czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej.

W tym samym okresie (tj. od 1 do 11 kwietnia) zakazano w soboty i niedziele handlu detalicznego w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w których przeważająca działalność polega na sprzedaży artykułów budowlanych lub remontowych.

Załatwienie sprawy w urzędzie (§ 13 Rozporządzenia)

Praca w urzędach najpewniej w najbliższych dniach będzie miała formę pracy zdalnej. Zgodnie bowiem z Rozporządzeniem, wykonywanie zadań w urzędzie może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Końcowo wskazujemy, że na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dostępne są informacje o aktualnych miejscach kwarantanny w tym województwie (zob. Stan na dzień 02.04.2020 r. Aktualne miejsca Kwarantanny – zaktualizowane na podstawie wniosków Starostów. ).

Graphic designed by Freepik from Flaticon https://www.flaticon.com:

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566)

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.