splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Dziś o efekcie synergii – we współpracy z trzema innymi kancelariami prawnymi, wypracowaliśmy i złożyliśmy zawiadomienie do UOKiK w związku z nieuczciwymi praktykami Getin Noble Bank S.A. dotyczącymi jego obligatariuszy
dr Edyta Kozak-Hamala
Obligacje Getin Noble Bank, Spory z bankami

Dziś o efekcie synergii – we współpracy z trzema innymi kancelariami prawnymi, wypracowaliśmy i złożyliśmy zawiadomienie do UOKiK w związku z nieuczciwymi praktykami Getin Noble Bank S.A. dotyczącymi jego obligatariuszy

Przez kilkanaście ostatnich tygodni, oprócz wykonywania bieżącej działalności zawodowej, pracowaliśmy pro bono, wespół z trzema innymi kancelariami, nad treścią zawiadomienia, które dziś złożyliśmy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dotyczy ono stosowania, w naszej ocenie, w okresie co najmniej od 20 listopada 2015 roku do 29 września 2022 roku, przez Getin Noble Bank S.A. (dalej jako „Bank”) nieuczciwych praktyk rynkowych stanowiących naruszenie zbiorowego interesu konsumentów. Chodzi o oferowanie przez Bank jego obligacji jako alternatywy bezpiecznych lokat, podczas gdy rzeczywisty charakter tych obligacji wiązał się z ryzykiem, które na skutek decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku S.A., zmaterializowało się, ponieważ obligacje zostały umorzone, a obligatariusze stracili swoje oszczędności.

Zawiadomienie oparte jest na relacjach zebranych od około 400 osób. Celem złożenia zawiadomienia jest uznanie praktyk Banku za nieuczciwe praktyki rynkowe naruszające zbiorowe interesy konsumentów, nadto uznanie tych praktyk za czyn nieuczciwej konkurencji oraz nakazanie Bankowi wypłacenie rekompensaty publicznej wszystkim obligatariuszom, którzy nabyli Obligacje Banku.

Nasza wspólna inicjatywa stała się także przedmiotem zainteresowania mediów, czego dowodem jest opublikowany na portalu Wirtualna Polska artykuł: link do artykułu

Graphic designed by Smallikeart from Flaticon https://www.flaticon.com.

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.