splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Dziś krótko i informacyjnie: zawiadomienie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o rozprawie w „sprawie frankowej” przeciwko Getin Noble Bank S.A. pozwoli utrzymać wyznaczony termin rozprawy
Paulina Kosak
Kredyt frankowy w Getin

Dziś krótko i informacyjnie: zawiadomienie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o rozprawie w „sprawie frankowej” przeciwko Getin Noble Bank S.A. pozwoli utrzymać wyznaczony termin rozprawy

Gdy świat obiegła informacja o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. nasza Kancelaria czuwała nad tym, żeby najbliższa rozprawa naszych klientów w sprawie tzw. frankowej nie została odwołana z uwagi na brak poinformowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) o toczącym się postępowaniu sądowym. Zaraz po tym, jak dowiedzieliśmy się o wydaniu decyzji, poprosiliśmy sąd o to, żeby o najbliższej rozprawie poinformował również BFG. Wniosek uzasadniliśmy tym, że takie działanie ze strony Sądu pozwoli na rozpoznanie sprawy bez zbędnej zwłoki, a sam termin rozprawy nie zostanie zmieniony na późniejszy.
Sąd przychylił się do wniosku Kancelarii i o najbliższej rozprawie poinformował już BFG, liczymy więc na to, że na najbliższej rozprawie dojdzie do wydania korzystnego dla naszych klientów wyroku.
Co ciekawe, wniosek o poinformowanie BFG o terminie rozprawy złożyliśmy w formie dokumentowej (mailowo), więc cieszymy się, że sprawna komunikacja z sądem może odbywać się również tą drogą.

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.