splash-1
splash-2
splash-3

Piotr Kuraś

Prawnik

Student V roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez cały okres studiów otrzymywał stypendium rektora. Obecnie również student I roku prawa własności intelektualnej i nowych mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestnik Szkoły Prawa Ukraińskiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim oraz członek szeregu kół naukowych.

Absolwent V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii KHM, już od I roku studiów, zdobywał doświadczenie praktykując w krakowskich kancelariach.

W jego głównym obszarze zainteresowań znajduje się prawo gospodarcze i prawo cywilne. Szczególnie interesuje się prawem spółek handlowych.

W jego obszarze praktyki znajduje się m.in. tworzenie umów spółek osobowych i kapitałowych, pomoc w ich bieżącej działalności, a także przeprowadzanie likwidacji spółek. Zdobywając doświadczenie w tym zakresie, zna praktyki sądów rejestrowych oraz potrafi zawsze doradzić najbardziej korzystne rozwiązanie.

Obecnie pisze pracę magisterską pt. „Wykluczenie akcjonariusza (wspólnika) spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek” pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Andrzeja Szumańskiego.

Biegle posługuje się językami angielskim i rosyjskim, a językami włoskim i francuskim na średniozaawansowanym.

W wolnym czasie podróżuje, szczególnie lubi zwiedzać kraje Półwyspu Bałkańskiego i Europy Środkowo – Wschodniej.  W obszarze jego zainteresowań są także opera, nauka języków obcych oraz lingwistyka, prawo podatkowe.