dr EDYTA KOZAK-HAMALA

dr EDYTA KOZAK-HAMALA

radca prawny, mediator


Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

 

Doktor nauk prawnych ze specjalizacją publiczne prawo gospodarcze. Rozprawę doktorską, na temat prawnych instrumentów wspierania rozwoju konkurencji w sektorze elektroenergetycznym, obroniła w katedrze  Publicznego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Mediator w Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, wpisany na listę stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Praktyczne umiejętności zdobywała świadcząc pomoc prawną (w tym reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej) dla osób prawnych (m.in. z sektora e-commerce, branży deweloperskiej, związków sportowych, organizatora turystyki) jak również dla Klientów indywidualnych w ramach prowadzenia spraw z zakresu prawa rodzinnego (sprawy o: rozwód, kontakty z dziećmi, alimenty, podział majątku), spadkowego oraz rzeczowego. Równolegle, przez kilka lat członek działu prawnego jednego z wiodących polskich banków.

 

W ramach pracy naukowej brała udział w licznych konferencjach i sympozjach naukowych. Autorka publikacji takich jak: “Innowacyjność w prawie konkurencji – zagadnienia wybrane” (w: Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego pod red. prof. dr hab. A. Walaszek-Pyzioł, AT Wydawnictwo), „Wspólne administrowaniejako element budowy wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego (w: Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym pod red. prof. dr hab. A. Walaszek-Pyzioł, Wydawnictwo CH Beck).

 

Poza świadczeniem pomocy prawnej w ramach klasycznych dziedzin prawa, aktywnie wspiera podmioty z sektora e-commerce, branży energetycznej i nowych technologii, branży architektonicznej oraz innowacyjnych przedsiębiorców – tzw. start-upy. Swoje zainteresowania kieruje także ku rozwijającej się branży jaką jest prawo kosmiczne. Systematycznie bierze udział w szkoleniach z ww. dziedzin prawa ceniąc sobie rozwój zawodowy, ale przede wszystkim mając świadomość tempa ich rozwoju, dynamiki zmian oraz aktualnych potrzeb Klientów.

 

Prywatnie miłośniczka dalekich podróży, zwierząt i fotografii.

 

Posługuje się językiem angielskim.