MARTA PORĘBSKA

MARTA PORĘBSKA

radca prawny


Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stypendystka programu Erasmus – Socrates na Wydziale Prawa Tilburg University w Holandii.

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w ramach obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Od początku swojej kariery zawodowej ściśle współpracuje z wiodącymi uczestnikami rynku usług finansowych, obecnie formule in house lawyer w jednym z największych banków w kraju. Specjalizuje się w prawie bankowym oraz prawie rynku kapitałowego. Doradza m.in. w sprawach obrotu instrumentami finansowymi, regulacyjnych, postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego, a także w zakresie prawa nowych technologii, outsourcingu oraz tajemnic prawnie chronionych. Kancelarię wspiera przede wszystkim w ramach świadczonej bieżącej obsługi korporacyjnej Klientów.

Posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.