PRAWO SPORTOWE

Prawo Sportowe KrakówPosiadając wieloletnie doświadczenie w obsłudze polskich związków sportowych, oferujemy w tym obszarze m.in. następujące usługi:

opracowywanie wewnętrznych aktów polskich związków sportowych oraz regulaminów klubów sportowych,
negocjowanie, sporządzanie i zawieranie umów pomiędzy związkami sportowymi a sponsorami, trenerami, zawodnikami, sztabem medycznym,
doradztwo i reprezentacja w sprawach elementów z zakresu prawa sportowego, szeroko pojętej własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji, prawa stowarzyszeń, reklamy, w tym w sprawach dotyczących naruszenia wizerunku sportowca, użycia znaków towarowych, powierzchni reklamowej i innych,
obsługę walnych zgromadzeń,
bieżące doradztwo zarządom związków sportowych,
prowadzenie postępowań dyscyplinarnych i przed organami polskich związków sportowych.