WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

Windykacje Wierzytelnosci KrakówWieloletnie doświadczenie przedsiębiorców oraz nadzór nad działem windykacji w banku, pozwala oferować kompleksowe usługi w zakresie windykacji należności, w tym:

w ramach czynności zmierzających do polubownego odzyskania należności:

– oferujemy mediację pozasądową,
– badamy przesłanki do zgłoszenia wniosku o upadłość dłużnika,
– wzywamy dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia,

w ramach windykacji sądowej działania obejmują:

– przygotowanie pozwu w ramach odpowiedniego postępowania i złożenie go do właściwego sądu,
– nadzór nad przebiegiem postępowania i uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi,

w ramach windykacji komorniczej opracowujemy wniosek o wszczęcie egzekucji i czuwamy nad czynnościami podejmowanymi przez komornika.