PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Prawo nieruchomości Kraków

Obszarami usług świadczonych w tym zakresie jest:

kompleksowa obsługa prawna deweloperów,
badanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości,
doradztwo i reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych (m.in. o służebność, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, naruszenie posiadania etc.),
analiza umów deweloperskich i umów dotyczących przeniesienia własności nieruchomości,
bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców z branży architektonicznej, m.in. w zakresie prawa autorskiego, windykacji należności,
przygotowanie umów najmu powierzchni komercyjnych, umów dzierżawy,
doradztwo przy planowaniu złożonych przedsięwzięć infrastrukturalnych.