PRAWO ENERGETYCZNE

W oparciu o głęboką wiedzę o sektorze energetycznym, jego ograniczeniach jak i wyzwaniach regulacyjnych, świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze Prawo Energetyczne Krakówenergetycznym. Oferujemy w tym zakresie między innymi:

• opiniowanie i negocjacje umów związanych z działalnością przedsiębiorstw energetycznych,
• doradztwo regulacyjne w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz innymi organami,
• reprezentację w postępowaniach sądowych  i administracyjnych (m.in. w sprawach koncesyjnych, taryfowych, kar administracyjnych, instrukcji ruchu),
• wsparcie przedsiębiorstw energetycznych w obszarach zagadnień związanych z ich bieżącą działalnością w zakresie wytwarzania, obrotu, dystrybucji energii elektrycznej,
• pomoc uczestnikom rynku energii w zakresie ochrony danych osobowych,
• opracowywanie wewnętrznych  instrukcji, procedur, planów,
• doradztwo przy korzystaniu z procedury zmiany sprzedawcy,
• sporządzanie opinii prawnych.