PRAWO ENERGETYCZNE

Zespół radców prawnych Kancelarii posiada głęboką wiedzę na temat rynku energetycznego – jego ograniczeń i wyzwań regulacyjnych. Pozwala to świadczyć Kancelarii pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw, które działają w sektorze energetycznym.

Prawo energetyczne – dlaczego potrzebna Ci pomoc prawna?

Rynek energetyczny rozwija się prężnie oraz stoi w obliczu nieuchronnych zmian, a prawo energetyczne musi nadążać za postępem. Z jednej strony na przedsiębiorstwa działające w sektorze energetycznym nakładane są coraz to nowe obostrzenia. Z drugiej strony odbiorcy energii mogą spotykać się z coraz bardziej innowacyjnymi metodami zachęcania do skorzystania z oferty przedsiębiorców. Naszym zadaniem jest wyjaśnienie obowiązujących przepisów oraz tego, czym skutkują one w praktyce.

Kontakt

W celu umówienia spotkania proszę o kontakt telefoniczny lub mail’owy.

telefon: +48 721 546 744 e-mail: biuro@kancelariakhm.pl

Pomagamy dostosować przedsiębiorcom swoją działalność do wymogów wynikających ze zmieniających się przepisów i w prawidłowy sposób zarządzać ryzykiem prawnym związanym z działalnością na rynku energii. Sektor energetyczny cechuje niezwykła dynamika tak w wymiarze praktycznym jak i legislacyjnym. Prawo energetyczne podlega ciągłym nowelizacjom, nadto wymaga analizy także w odniesieniu do innych gałęzi prawa jak szeroko pojęte prawo cywilne, handlowe, czy prawo konkurencji. Prawo energetyczne – kancelaria prawna dla przedsiębiorców Wiedza teoretyczna wespół z doświadczeniem naszych specjalistów, pozwala świadczyć Kancelarii pomoc prawną bardzo szerokiemu spektrum przedsiębiorców z sektora energetycznego. Należą do nich między innymi:

 • inwestorzy,
 • deweloperzy projektów energetycznych,
 • operatorzy sieciowi,
 • przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię,
 • sprzedawcy i dystrybutorzy energii,
 • odbiorcy energii,
 • podmioty finansujące.

Usługi prawne z zakresu prawa energetycznego

Kancelaria KHM świadczy kompleksowe usługi prawne, które wchodzą w zakres prawa energetycznego. Nasza działalność obejmuje m.in.:

 • opiniowanie i negocjacje umów związanych z działalnością przedsiębiorstw energetycznych;
 • doradztwo regulacyjne w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz innymi organami;
 • reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych (m.in. w sprawach koncesyjnych, taryfowych, kar administracyjnych, instrukcji ruchu);
 • wsparcie przedsiębiorstw energetycznych w obszarach zagadnień związanych z ich bieżącą działalnością w zakresie wytwarzania, obrotu, dystrybucji energii elektrycznej;
 • pomoc uczestnikom rynku energii w zakresie ochrony danych osobowych;
 • opracowywanie wewnętrznych instrukcji, procedur, planów;
 • doradztwo przy korzystaniu z procedury zmiany sprzedawcy;
 • sporządzanie opinii prawnych.

W jakich sprawach możesz liczyć na pomoc?

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje bardzo szeroki zakres spraw odnoszących się do rynku energetycznego. Naszym Klientom pomagamy m.in.:

 • analizować sytuacje prawną nieruchomości,
 • analizować umowy związane z pozyskiwaniem środków finansowych
 • negocjować umowy.

Optymalizacja kosztów pozyskiwania energii Przedsiębiorcy mogą liczyć na nasze wsparcie w czasie realizacji przetargów, negocjowaniu i renegocjowaniu umów bądź zmianie sprzedawcy energii i paliw. Udzielamy także porad na temat inwestycji w infrastrukturę, która pozwoli zoptymalizować koszty energii.

Realizacja obowiązków regulacyjnych

Przedsiębiorstwa związane z sektorem energetycznym zobowiązane są przestrzegać wymogów wynikających z wciąż zmieniających się przepisów prawa. Pomagamy realizować te obowiązki m.in. poprzez:

 • doradztwo w sprawie pozyskiwania koncesji, wpisów do rejestrów oraz zezwoleń;
 • sporządzaniu obowiązkowych sprawozdań;
 • pomoc przy przygotowywaniu wewnętrznych procedur, których celem jest wdrożenie obowiązujących regulacji związanych z prawem energetycznym.

Reprezentowanie Klientów w sporach regulacyjnych

Reprezentujemy naszych klientów w sporach regulacyjnych, które mogą dotyczyć m.in.:

 • nakładania kar finansowych;
 • przyłączania kolejnych użytkowników do sieci energetycznej;

Finansowanie projektów

Specjaliści z zakresu prawa energetycznego z Kancelarii KHM doradzają Klientom także w kwestii finansowania projektów. Pomoc prawna o w tym zakresie może dotyczyć badania finansowego projektów oraz sporządzania i negocjowania umów czy wreszcie realizowania ich postanowień. Doradztwo obejmuje też sporządzanie stosownej dokumentacji związanej z finansowaniem sektora energetycznego.

Nasze Specjalizacje:

W zakresie prawa spadkowego nie tylko reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach, oraz udzielamy porad prawnych w dochodzeniu swoich praw do spadku lub uzasadnionych roszczeń.
Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną, a także reprezentują ich w sprawach sądowych oraz w postępowaniu administracyjnym.
Specjalizujemy się w tematyce upadłości konsumenckiej, prowadząc tego typu sprawy przed sądem w Krakowie, jak i w innych częściach Polski.