ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (NGO)

Organizacje Pozarzadzowe KrakówŚwiadczymy profesjonalną pomoc prawną na rzecz organizacji pozarządowych (NGO) czyli fundacji, stowarzyszeń zwykłych i rejestrowych. W tym zakresie m.in.:

doradzamy od tworzenia struktur organizacyjnych NGO po bieżącą działalność,
opracowujemy statuty, akty założycielskie, wewnętrzne procedury, regulaminy,
prowadzimy bieżącą obsługę prawną organizacji przed sądem rejestrowym,
pomagamy uzyskać statut organizacji pożytku publicznego,
sporządzamy projektów uchwał, protokołów oraz oświadczeń,
zapewniamy rozwiązania prawne spełniające wymogi w zakresie przetwarzania danych osobowych, projektujemy i wdrażamy stosowną dokumentację,
sporządzamy dokumentację dla posiedzeń organów, w tym zapewniamy obsługę walnych zgromadzeń.