OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona Danych Osobowych KrakówW obszarze naszej praktyki doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych świadcząc m.in. usługi w zakresie:

weryfikacji przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
doradztwa w zakresie rozwiązań służących zabezpieczeniu przetwarzanych danych osobowych,
przygotowania analizy ryzyka oraz planu postępowania z ryzykiem,
wdrożenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji przetwarzania danych osobowych, jak polityka bezpieczeństwa, rejestry czynności, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i inne,
szkolenia pracowników,
zarządzanie bieżącymi kwestiami prawnymi związanymi z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w związku ze zgłaszanymi roszczeniami o odszkodowanie czy zadośćuczynienie za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych.