Kolejna umowa Banku BPH S.A. nieważna !?

Kolejna umowa Banku BPH S.A. nieważna !?

Dnia 21 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu ustalił, że umowa kredytu naszych Klientów na kwotę 192 tys. jest nieważna w całości.

Dodatkowo, na rzecz Klientów zasądzono kwotę ponad 50 tys. PLN oraz blisko 24 tys. CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia następującego po dniu doręczenia pozwu.

Kolejny piękny wyrok na rzecz naszych Klientów.

Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 21 kwietnia 2022 r. wydany przez SSO Monikę Świerad, sygn. akt I C 434/20. Sprawę prowadził r.pr. Olaf Maciejowski.