Wygrana w kancelarii - nie każdy wyrok rozwodowy z orzeczeniem o wyłącznej winie małżonka w rozkładzie pożycia, uprawnia małżonka niewinnego do żądania alimentów na swoją rzecz

Wygrana w kancelarii - nie każdy wyrok rozwodowy z orzeczeniem o wyłącznej winie małżonka w rozkładzie pożycia, uprawnia małżonka niewinnego do żądania alimentów na swoją rzecz

Do naszej kancelarii zgłosił się jakiś czas temu Klient, który wcześniej w ramach postępowania o rozwód, honorowo zgodził się na orzeczenie rozwodu z jego wyłącznej winy.  Po prawomocnie orzeczonym rozwodzie, była małżonka Klienta pozwała go o alimenty w kwocie 1.800 zł miesięcznie.

W sprawie, wykazaliśmy przed sądem, że status majątkowy byłej żony nie uzasadnia zasądzenia na jej rzecz alimentów od naszego Klienta oraz że z uwagi na czas trwania małżeństwa (jeden rok) i okres faktycznego zamieszkiwania stron w trakcie małżeństwa (3 miesiące) powództwo powinno być oddalone w oparciu o art. 5 k.c. Sąd podzielił naszą argumentację, najpierw oddalając byłej żonie wniosek o zabezpieczenie roszczenia o alimenty na czas trwania procesu, a następnie oddalając jej powództwo w całości w wyroku kończącym sprawę.

Co na ten temat stanowią przepisy?

Jeżeli w sprawie o rozwód jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, to drugi małżonek może domagać się zasądzenia na jego rzecz alimentów, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej drugiego małżonka, nawet jeśli nie znajduje się on w niedostatku.

Sprawę prowadziła dr r.pr. Edyta Kozak – Hamala wraz z apl. radc. Paulina Kosak

 

Graphic designed by Freepik from Flaticon https://www.flaticon.com