Kolejne postanowienie o zabezpieczeniu powództwa uzyskane w sprawie kredytu waloryzowanego kursem CHF

Kolejne postanowienie o zabezpieczeniu powództwa uzyskane w sprawie kredytu waloryzowanego kursem CHF

Szanowni Państwo,
dziś otrzymaliśmy kolejne postanowienie o zabezpieczeniu powództwa w sprawie kredytu waloryzowanego kursem CHF, tym razem wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
Sąd wstrzymał kredytobiorcom obowiązek spłaty rat kredytu na czas trwania procesu.
Tym samym od momentu wydania postanowienia, do czasu uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w tej sprawie, nasz Klient nie musi spłacać już rat kredytu, a Bank nie może mu wypowiedzieć z tego powodu umowy kredytu.
Sprawę prowadzi r.pr. Olaf Maciejowski.
Postanowienie nie jest prawomocne, ale wykonalne z chwilą jego podpisania.