Nakaz zapłaty wydany w sprawie naszych Klientów przeciwko Bank Millenium S.A.

Nakaz zapłaty wydany w sprawie naszych Klientów przeciwko Bank Millenium S.A.

Szanowni Państwo,
bardzo miło jest nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Warszawie w osobie sędziego Macieja Wójcickiego, w sprawie naszych Klientów, w dn. 14 czerwca 2021 r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym zobowiązał Bank Millennium S.A. do zapłaty na rzecz kredytobiorców kwoty ponad 207 tys. zł.
Sprawa dotyczy spłaconego kredytu udzielonego w 2008 r. przez dawny Euro Bank S.A., indeksowanego kursem franka szwajcarskiego. Wzorzec stosowany przez ten bank zawiera również klauzulę, na podstawie której oprocentowanie kredytu ustalał zarząd banku.
Przedmiotem roszczenia pozwu jest zwrot nadwyżki ponad wypłacony przez bank kapitał kredytu.
Sprawę prowadzi r.pr. Olaf Maciejowski.
Nakaz zapłaty nie jest prawomocny.